Category Archives: contracts

Subscribe to contracts RSS Feed

Aanpassing van contracten in het licht van de coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis moeten veel bedrijven noodgedwongen hun deuren (letterlijk of figuurlijk) sluiten. Daarmee neemt ook de vraag naar producten en diensten af of komt juist de aanvoer in het gedrang. Veel bedrijven zien zich geconfronteerd met commerciële contracten waarvan zij de verplichtingen tot afname of levering niet meer kunnen of willen nakomen, … Continue Reading

De redelijke termijn voor nakoming

In zijn arrest van 11 oktober 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1581) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de redelijke termijn die bij een ingebrekestelling aan een niet-presterende contractspartij moet worden gegund om nog correct na te komen. Ook gaat de Hoge Raad in op de gevallen waarin verzuim zonder ingebrekestelling kan intreden. Dit arrest is van groot … Continue Reading

Exit Provisions in Joint Venture & Shareholder Agreements: Lessons (to be) Learned – Looking Across the Ocean

Legal scholars have been debating the method by which contractual provisions should be interpreted in the Netherlands since 1981, when the Dutch Supreme Court rendered its landmark Haviltex decision on the interpretation of contracts. Even though numerous relevant Dutch court decisions on contract interpretation have followed, the debate remains quite alive. Irrespective of the applicable … Continue Reading

Hoe ver reikt de informatieplicht van de franchisegever in de precontractuele fase?

Een franchiseovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst waarbij de franchisegever en de franchisenemer afspreken dat de franchisenemer tegen vergoeding een licentie verkrijgt om de franchiseformule (naam, stijl, producten en/of diensten) van de franchisegever voor zijn eigen winkel te gebruiken. Het staat de franchisegever en -nemer vrij om de franchiseovereenkomst naar eigen inzicht op te stellen. Alvorens een … Continue Reading

Brexit Consequences for Governing Law and Jurisdiction Clauses

Parties who do cross-border business often declare English law applicable in commercial contracts, accompanied by a jurisdiction clause making the English courts (exclusively) competent to hear claims arising out of the business relationship. In light of Brexit, the question arises what the position of decisions given by the English courts will be in the EU, … Continue Reading
LexBlog