Tag Archives: Netherlands

Right of First Refusal: Please Specify the Scope!

In certain lease agreements we see a right of first refusal to purchase the leased property (voorkeursrecht tot koop van het gehuurde object), to the benefit of the tenant. Disputes may arise between the tenant and the landlord if it is unclear whether a transaction triggers the provision. Such a dispute occurred between a famous … Continue Reading

Hogere royaltyvergoeding filmmakers op grond van Bestseller bepaling in Auteurswet

Op 27 juli 2018 heeft de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht (“Geschillencommissie”) voor het eerst een uitspraak gedaan over de bestseller bepaling. Op grond van deze bepaling in de Auteurswet hebben makers, zoals de schrijver van een film of boek, een regisseur, acteur, journalist of een ontwerper, recht op een hogere vergoeding indien de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding niet … Continue Reading

Dringend eigen gebruik toch niet aannemelijk

Een verhuurder van horecaruimte kan een huurovereenkomst tegen het einde van een termijn (bij een overeenkomst voor bepaalde tijd) of tussentijds (bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd) opzeggen indien hij aannemelijk maakt dat hij de horecaruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Met ‘aannemelijk maken’ wordt bedoeld dat de rechter niet gebonden is aan de … Continue Reading

Vertical Agreements: Permitted Passive Sales and Public Procurement in the EU

Under EU competition law, it is allowed in most vertical agreements to grant distributors exclusivity for a territory or customer group. Selective distribution is the well-known exception, where no geographic restrictions may be imposed on any level in the selective network. The EU’s Vertical Block Exemption Regulation (VBER) allows suppliers to restrict active sales by … Continue Reading

Dutch Data Protection Authority on the Move: Audit of Dutch Hospitals and Dutch Health Care Insurers

Announcement by Dutch DPA The Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) announced on 21 August 2018 that it has audited 91 hospitals and 33 health care insurers regarding the obligation of these organizations to appoint a data protection officer. This ‘new’ requirement follows from the General Data Protection Regulation (2016/679) (GDPR), which came into force … Continue Reading

Another Major Step Towards a New Environment and Planning Act in the Netherlands

The Dutch government is working on a major overhaul of the statutory environmental framework in the Netherlands. In this context, four key environmental decrees (AMvBs) (the Decrees) were adopted and published in the Dutch Government Gazette on Aug. 31, 2018. The publication of the Decrees is part of a major and fundamental revision of practically … Continue Reading

Another Interest Deduction Limitation Rule in Dutch Corporate Income Tax Law

As part of global and European initiatives against tax avoidance, all EU member states are required to incorporate the EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) into domestic tax law no later than 1 January 2019. ATAD contains a number of rules in the areas of interest deduction, exit taxation, general anti-abuse, and controlled foreign companies. A … Continue Reading

Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen ook verplicht voor rijklare auto´s die niet meer worden gebruikt

Ook de verplichte verzekering van motorvoertuigen is een uitvloeisel van Europese regelgeving. Daarom is de volgende beslissing van het Europese Hof ook van belang voor bijvoorbeeld verzamelaars van nog rijklare auto’s. Wat gebeurde er. Een Portugese dame, die om medische redenen geen gebruik meer maakte van haar auto, had deze thuis gestald maar niet uit … Continue Reading

Short Stay Policy in Amsterdam: Limited Room for Balancing Individual Interests

Background Amsterdam and the conurbation are suffering a housing shortage (as is common in many larger cities). The municipality therefore seeks to limit new developments of short stay accommodations in most parts of the city. A “short stay” is defined by the Amsterdam municipality as at least four days and at most six months continuously. … Continue Reading

Further Clarification on Dutch Private Law Impediments

On 20 June 2018, the Administrative Law Division of the Dutch Council of State (the highest Dutch administrative court) (ALD) issued a judgement that again demonstrates the considerable burden of proof with respect to private law impediments. Background A municipal council cannot adopt a zoning plan if a “private law impediment” exists that would block … Continue Reading

Echtgenote redt dga toch (nog) niet van borgstelling

Een natuurlijk persoon heeft de goedkeuring nodig van zijn of haar echtgenoot, onder meer indien deze persoon zich borg stelt voor de nakoming van verplichtingen van een derde partij. Dit wordt in de praktijk soms over het hoofd gezien. In het arrest van 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1220, heeft de Hoge Raad geprobeerd meer duidelijkheid te … Continue Reading

Commercial Agents: The Risks of Non-Control

Enterprises in a wide range of markets and industries have long used commercial agents to solicit business, collect payments, and take care of local matters. Such agents are hired for their local or market expertise and to deal with issues that exporting or importing enterprises cannot easily handle from their headquarters. Economically and legally, they … Continue Reading

Dutch State Secretary Announces Additional Substance Requirements for Certain Dutch Resident Entities

In addition to existing global, European, and national initiatives against tax avoidance, the Dutch Ministry of Finance earlier this year announced the introduction of two additional substance requirements in a policy letter on tackling tax avoidance and tax evasion. The additional substance requirements would apply to Dutch resident entities to obtain an advance tax ruling … Continue Reading
LexBlog