On 29 April 2020 the Netherlands Commercial Court (NCC) handed down a decision regarding a contractual break-up fee in an M&A transaction affected by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic.
Continue Reading Dutch Court Decisions on Contractual Obligations During the COVID-19 Pandemic in an M&A Context

(Read in English below.)

Introductie

Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de Spoedwet) aangenomen. De verwachting is
Continue Reading Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid: tijdelijke introductie van digitale zittingen/Temporary Dutch COVID-19 Justice and Security Act: Temporary Introduction of Digital Court Hearings (in Dutch and English)

Als gevolg van de coronacrisis moeten veel bedrijven noodgedwongen hun deuren (letterlijk of figuurlijk) sluiten. Daarmee neemt ook de vraag naar producten en diensten af of komt juist de aanvoer in het gedrang. Veel bedrijven zien zich geconfronteerd met commerciële contracten waarvan zij de verplichtingen tot afname of levering niet meer kunnen of willen nakomen, of waarbij nakoming door gestegen kosten of gebrek aan afnemers onredelijke negatieve gevolgen zou hebben. De wet kent een regeling die in dergelijke gevallen uitkomst kan bieden: de onvoorziene omstandigheden.
Continue Reading Aanpassing van contracten in het licht van de coronacrisis

The rapidly changing retail market has not yet created a new reality. The preference for online shopping and the increasing costs of wages and production continue to threaten the margins of retailers and, indirectly, rent prices. As a result, rent for retail space has been dropping for six consecutive years. Due to the increased costs of wages and production, more bankruptcies may follow the ones we have seen already in the Netherlands, and more retailers may decide to stop operating their shops to minimize losses.

In this blog post, we will focus on the obligation to operate retail space and recent verdicts relating to interoperating retail space contracts.
Continue Reading Obligation to Operate: Retail Contracts in the Netherlands