Tag Archives: Dutch Real Estate Law

Energy Label C Obligation for All Office Buildings in the Netherlands in 2023 (With Few Exceptions)

Introduction Beginning January 2023, energy labels of the major part of office buildings in the Netherlands will have to be at least in category C, because of an amendment to the Dutch Buildings Decree 2012 (Bouwbesluit 2012), published 2 November 2018. This generally means that owners of office buildings with energy labels from D to … Continue Reading

Geen bestuursrechtelijke handhaving zonder verbodsbepaling

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 31 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3564) nog eens bevestigd dat het een bestuursorgaan niet vrijstaat handhavend op te treden (bijv. met een last onder dwangsom of bestuursdwang) wanneer in strijd wordt gehandeld met een specifieke wettelijke bepaling waaraan geen verbod is gekoppeld. In deze … Continue Reading

Right of First Refusal: Please Specify the Scope!

In certain lease agreements we see a right of first refusal to purchase the leased property (voorkeursrecht tot koop van het gehuurde object), to the benefit of the tenant. Disputes may arise between the tenant and the landlord if it is unclear whether a transaction triggers the provision. Such a dispute occurred between a famous … Continue Reading

Dringend eigen gebruik toch niet aannemelijk

Een verhuurder van horecaruimte kan een huurovereenkomst tegen het einde van een termijn (bij een overeenkomst voor bepaalde tijd) of tussentijds (bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd) opzeggen indien hij aannemelijk maakt dat hij de horecaruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Met ‘aannemelijk maken’ wordt bedoeld dat de rechter niet gebonden is aan de … Continue Reading

Another Major Step Towards a New Environment and Planning Act in the Netherlands

The Dutch government is working on a major overhaul of the statutory environmental framework in the Netherlands. In this context, four key environmental decrees (AMvBs) (the Decrees) were adopted and published in the Dutch Government Gazette on Aug. 31, 2018. The publication of the Decrees is part of a major and fundamental revision of practically … Continue Reading
LexBlog