Een franchiseovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst waarbij de franchisegever en de franchisenemer afspreken dat de franchisenemer tegen vergoeding een licentie verkrijgt om de franchiseformule (naam, stijl, producten en/of diensten) van de franchisegever voor zijn eigen winkel te gebruiken. Het staat de franchisegever en -nemer vrij om de franchiseovereenkomst naar eigen inzicht op te stellen. Alvorens een … Continue Reading