(Read in English below.)

Introductie

Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de Spoedwet) aangenomen. De verwachting is
Continue Reading Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid: tijdelijke introductie van digitale zittingen/Temporary Dutch COVID-19 Justice and Security Act: Temporary Introduction of Digital Court Hearings (in Dutch and English)