Photo of Greenberg Traurig

In de recente Leidraad Lidmaatschapseisen Samenwerkingsverbanden Geboortezorg geeft de ACM, die belast is met onder meer de handhaving van de mededingingswet, een verduidelijking over wat wel en niet kan worden afgesproken in het verband van een samenwerking.
Continue Reading ACM verduidelijkt regels mededingingsrecht voor samenwerkingsverbanden geboortezorg